AAE Legal
 

Faaliyet Alanları

 • Banka ve Finans
 • Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar
 • E-Ticaret & Tüketici Hukuku
 • Fikri Mülkiyet
 • Hava Taşıması
 • Hukuk ve Ticaret Davaları
 • İcra Hukuku
 • İdare Hukuku
 • İflas, Tasfiye ve Yeniden Yapılandırma

 • İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku
 • İş Hukuku
 • Kara Taşıma
 • Medya ve Reklam
 • Özelleştirme ve İmtiyazlar
 • Rekabet Hukuku
 • Sağlık Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Sermaye Piyasaları
 • Şirketler ve Ticaret Hukuku
 • Tahkim
 • Vergi Hukuku